stalgumas

stalgumas
stalgùmas sm. (2) stalgus: 1. L, Rtr, 42, Ser, NdŽ, Stalgùmas tų mūsų vaikų – nieko nebepadėsi Sdb. 2. NdŽ, Ta mūsų žalmargė tokia stalgi, baisus jos stalgumas, negali suturėt nuo dobilų Jnšk. Kas tos karvės stalgùmas (per visas tvoras peršoka, visur įeina)! J.Jabl. Ale ir stalgùmas tų kiaulių! Ps. Stalgumė̃lis karvės neišpasakytas: tik nusisuk – jau rugiuos Mžš. 3. Sut, BzB325 Dagilis gerbė savo pačiutę už jos stalgumą A.Vien. Tavo stalgumas ir tavo širdies puikysta tave prigavo BBJer49,16. 4. NdŽ.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • stalgumas — stalgùmas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • smagurystė — smagurỹstė sf. (2) K, Rtr, NdŽ 1. Krz130, N, L smagurių, skanumynų pamėgimas, smailystė, stalgumas: Vaikai naikino pyragaičius ir sirupus, kad tuo galėtų paslėpti savo smagurystę rš. ^ Lengvas darbas – tinginystė, plonas blynas – smagurystė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailybė — sf. (1), smailỹbė (2) K, Rtr, NdŽ; SD102, Sut, N 1. K, NdŽ didelis smailumas. 2. NdŽ smailus daiktas. 3. NdŽ smaili, kandi pastaba, sąmojis: Pastabusis mokytojas bėręs smailybes lyg iš rago P.Cvir. 4. K stalgumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailystė — smailỹstė sf. (2) NdŽ 1. K žr. smailybė 1. 2. CI1173, Krz130, N, K stalgumas: Smailystė, smagurystė Lex58. 3. K gašlumas, geidulingumas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalstybė — sf. (1), smalstỹbė (2) KŽ 1. didelis smalstumas, stalgumas, norėjimas: Baisi smalstybė karvių! Pc. Tokia prakeikta smalstybė ant to alaus: geria, kol tik akis užmerkia Lnkv. 2. SD128 gardumynas, skanėstas: Yra už ką ir mokėt: obuolėlis –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stalgybė — sf. (1) stalgumas, smalstumas: O tai stalgybė: tirpsta, pamatęs medų, kad neduoda Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”